Współpraca

Współpraca

Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi współpracuje z wieloma organizacjami oraz jednostkami naukowymi z których wymienić można m.in.

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne,
Polskie Towarzystwo Meteorytowe,
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi,
Polskie Towarzystwo Geograficzne,
Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach,
Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego.